Polityka prywatności

Informujemy, że admnistratorem danych osobowych jest CONTACT FINANCE sp z o.o.

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit.b rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe o których mowa powyzej będą przetwarzane przez okres niezbędny do finalizacji lub odrzucenia oferty przez klienta. Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z żadaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także z żądaniem przeniesienia danych. Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania i przedstawienia oferty a niepodanie danych osobowych lub podanie niepoprawnych danych uniemozliwi realizację tego procesu.

POSIADAMY LICENCJĘ KNF

Contact Finance to niezależna grupa Ekspertów, którzy wykorzystują swoje doświadczenie w trosce o realizację potrzeb naszych Klientów. To co wyróżnia Contact Finance to dynamizm, umiejętności, doświadczenie w branży, indywidualne relacje z Bankami.